fbpx
Termeni și Condiții – Contract cadru al Premium Edu Serv SRL (SinPRO)

1. Considerente generale

Termenii și condițiile de mai jos se referă la navigarea sau înscrierile efectuate pe Site-ul sinpro.ro pentru participarea la Programele (Cursuri, Traininguri, Workshopuri, Întâlniri, Conferințe, Excursii, Evenimente culturale și educaționale etc) organizate de firma Premium Edu Serv SRL (SinPRO), denumită în continuare “Firma”, cât și pentru Serviciile (Diagnosticare, Curățare de aparatură, Update de software etc) prestate de către SinPRO. Pentru a avea toate informațiile legate de condițiile înscrierii și participării la Programele Firmei cât și despre Serviciile prestate de către Firmă, vă rugăm să citiți cu atenție toate secțiunile de mai jos. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să folosiți datele de contact de pe pagina https://sinpro.ro/contact pentru a ni le semnala.
Vă vom notifica de orice schimbare intervenită în Termenii și Condițiile de utilizare prin afișarea direct pe Site, în secțiunea Termeni și Condiții. Modificările astfel făcute sunt socotite a fi acceptate de către vizitator/utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe Site.
Utilizarea de către dumneavoastră a Produselor, Serviciilor, Aplicațiilor software și a Site-ului sinpro.ro este guvernată de termenii prezentului document, excluzând însă alte servicii și termeni acceptați prin semnarea unor documente suplimentare.
Cu excepția unor înțelegeri contrare încheiate în scris cu Firma, contractul dumneavoastră cu Firma va include întotdeauna, cel puțin Termenii și Condițiile prevăzute în acest document. Acestea sunt denumite în continuare „Termeni și Condiții”.

2. Termeni și înțelesuri

În cadrul acestui Contract, următorii termeni și prevederi legale, vor avea următoarele înțelesuri:

SinPRO: este denumirea comercială a firmei Premium Edu Serv SRL, societate cu răspundere limitată înregistrată în România, având sediul social în județul Timiș, localitatea Dumbrăvița, strada Liniștei nr. 3, cod poștal 307160, înregistrată la Registrul Comertului Timiș sub nr. J35/1062/2014, identificată prin cod unic de înregistrare 33085852, telefon 0256400800, e-mail office@sinpro.ro.

Site: domeniul sinpro.ro și subdomeniile acestuia. Site-ul și subdomeniile acestuia sunt deținute și operate de către Firmă, în mod direct sau prin intermediul unor terți.

Servicii: utilizarea de către dumneavoastră a Produselor, Serviciilor, Aplicațiilor software și a Site-ului sinpro.ro (denumite în acest document în mod colectiv „Serviciile” și excluzând orice alte servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernată de termenii prezentului document.

Programe: orice Cursuri, Traininguri, Workshopuri, Întâlniri, Conferințe, Excursii, Evenimente culturale și educaționale etc, organizate de Firmă sau de către partenerii acesteia.

Curs/Training/Workshop/Conferință: program special referitor la dezvoltarea abilităților și cunosțintelor individuale necesare îndeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de evoluție personală, care se finalizează cu obținerea unei diplome oferite de Furnizorul cursului sau de către partenerii acestuia.
Exemple: cursuri cu prezență fizică și cele online, evenimente culturale și educaționale, conferințe, workshopuri și alte manifestări științifice sau non științifice.

Furnizor: prestatorul de Programe/Servicii care asigură organizarea și livrarea acelui Program/Serviciu.

Client: beneficiar al unui Program/Serviciu (persoană fizică sau juridică).

Diplomă de absolvire: se obține prin finalizarea Programelor de inițiere, perfecționare sau specializare. Ea se eliberează personal Beneficiarului pe baza unui act de identitate valabil, conform O.U.G. nr.97/2005 sau reprezentantului acestuia în baza unei împuterniciri/procuri autentice, prin ridicarea de la punctul de lucru al Firmei, din localitatea în care Programul/Serviciul a fost finalizat.

Termen de eliberare: documentele tipizate sunt eliberate către Beneficiarul Programului, după ce acest document a fost emis de către tipografia acreditată. Până la eliberarea fizică a documentelor, Firma poate elibera adeverințe de absolvire conform Programului absolvit. Termenul de eliberare a Diplomei de absolvire este de până la 90 de zile de la momentul în care Firma intră în posesia documentului transmis de către tipografia acreditată. Firma nu poartă nicio răspundere în raport cu termenul în care intră în posesia documentului transmis de către tipografie.

Diplomă de participare: document care atestă participarea la un Program și finalizarea acestuia.

Durata Programului/Serviciului: interval de timp în care se desfășoară un Program/Serviciu.

Durata contractului: contractul intră în vigoare la data completării formularului de înscriere presupunând înclusiv achitarea avansului, producând efecte până la îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor contractuale.

Orar flexibil: posibilitatea de a alege din mai multe tipuri de orare propuse. Odată finalizată înscrierea pentru un anumit tip de orar, acesta nu se mai poate schimba.

Orarul Programului: plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea desfășurării lor) etapele propuse pentru o perioadă dată, numărul ședințelor (anuale, lunare, săptămânale, zilnice), dar și intervalul orar, zilele de desfășurare și locația.

Data estimată: este data estimativă de începere a unui Program/Serviciu. Data exactă de începere a Programului/Serviciului este stabilită și comunicată în mod final către client în momentul în care este atins numărul minim de participanți, stabilit de către Furnizor, pentru a putea fi posibilă demararea Programului/Serviciului.

Data de începere: este data oficială de începere a unui Program/Serviciu. Data de începere va fi comunicată doar celor înscriși, prin e-mail, telefon sau orice altă modalitate agreată anterior, în cel mai scurt timp de la stabilirea acesteia.
Odată cu începerea Programului/Serviciului, clientul semnează documentele necesare desfășurării în bune condiții, după ce i-a fost citit și prezentat în prealabil de către un reprezentant al Firmei. Documentele se consideră semnate/acceptate și prin confirmare la distanță. În cazul acesta furnizorul va trimite documentele menționate mai sus, la adresa de e-mail indicată de către Beneficiar în Formularul de înscriere, Beneficiarul urmând să confirme faptul că este de acord cu condițiile contractuale.

Data până la care se fac înscrieri: reprezintă data până la care se fac înscrieri pentru urmatoarea grupă care trebuie să înceapă cel mai repede. Dacă numărul minim de participanți în grupă nu a fost atins, această dată poate fi reprogramată. Pentru a afla informații actuale despre o anumită grupă, dintr-o anumită locație, la un anumit tip de program, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de la urmatoarea adresă: https://sinpro.ro/contact/.

Număr minim de participanți: reprezintă numărul minim de participanți, necesar pentru a putea demara Programul/Serviciul și pentru a stabili data de începere a acestuia. Numarul minim de participanți este egal cu 80% din numărul de locuri alocate.

Locurile alocate: reprezintă numărul maxim de participanți ce formează o singură grupă. Dacă numărul de potențiali participanți este mai mare, se pot forma grupe suplimentare.

Locurile disponibile: reprezintă locurile libere ce pot fi ocupate pentru a putea fi completată grupa.

Actele necesare pentru înscriere: sunt documentele menționate pe pagina fiecarui Program/Serviciu.

Condiții minime de acces: se referă la criterii minime ce trebuie îndeplinite pentru a putea participa la Program/Serviciu. Criteriile minime se referă la nivelul de studii absolvite sau chiar la vârsta viitorilor clienți.

Localitatea de desfășurare a programului: localitatea de desfășurare a programului este menționată pe pagina fiecarui Program/Serviciu în parte.

Locația de desfăsurare a programului: programul se va desfășura la sediile Firmei din localitatea unde alegeți să urmați Programul/Serviciul sau, în funcție de specificul domeniului, în orice locație a unui terț agreat de Firmă.

Prezența obligatorie: se acceptă un număr maxim de 30% absențe motivate și 10% absențe nemotivate. În cazul în care numărul maxim de absențe este atins clientul își pierde dreptul de a mai participa la Programul/Serviciul respectiv. În acest caz sumele achitate nu vor fi restituite.

Programe online: sunt Programele care se pot desfășura și online (fără prezență fizică).
În cazul Programelor online, pentru participare aveți nevoie de:
– un dispozitiv de pe care puteti accesa internet-ul: laptop/calculator personal/tabletă etc, conectat la internet;
– cameră web și microfon;
– aplicația Zoom (https://zoom.us) instalată;
– cont de utilizator Zoom (gratuit).

3. Înscrieri și modalitatea de înscriere online

3.1 Firma are dreptul de a modifica fără vreo notificare prealabilă datele de desfășurare a Programelor/Serviciilor, lectorul precum și locația de desfășurare, în cazul în care acest lucru este impus de motive obiective.
3.2 Clientul va putea alege Programul/Serviciul la care să participe, utilizând interfața Site-ului.
3.3 Clientul poate accesa orice Program/Serviciu, din oferta disponibilă, în limita locurilor disponibile și a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare Program/Serviciu în parte.
3.4 Clientul trebuie să solicite în avans informațiile actualizate despre Programul/Serviciul dorit, prin orice modalitate prezentată pe pagina https://sinpro.ro/contact/.
3.5 Pentru efectuarea unei înscrieri valide, clientul va trebui să furnizeze anumite date personale pe care trebuie să le completeze în câmpurile Formularului de înscriere online, dar și să accepte Termenii și Condițiile Firmei.
3.6 Rezervarea și garantarea locului în cadrul unei grupe, se realizează în momentul achitării avansului Programului/Serviciului, sau achitării integrale, și depunerea actelor necesare pentru înscriere. Doar în acel moment înscrierea se consideră finalizată.
3.7 Actele necesare pentru înscriere sunt menționate pe pagina fiecarui Program/Serviciu în parte. Actele necesare pentru înscriere se pot trimite și în format digital pe e-mail.

4. Condiții de Participare și Dreptul de retragere

4.1 În cazul în care din motive obiective, programul nu se poate desfășura sau începerea acestuia întârzie cu mai mult de 180 de zile față de Data estimată completată în formularul de înscriere, clientul are dreptul să solicite returnarea sumei achitate, respectând Procedura de restituire. În cazul în care Data exactă de începere a programului a fost stabilită și comunicată către cursant, acesta nu mai beneficiază de dreptul de retragere, chiar daca au fost depașite cele 180 de zile față de perioada de începere.
4.2 Persoanele fizice beneficiază de un drept de retragere pe care il pot exercita în termen de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, doar în situația în care nu a fost anunțată Data de începere a Programului/Serviciului. În cazul în care Data de începere a programului a fost stabilită și comunicată către client, nicio sumă de bani achitată nu va putea fi restituită. În situația în care se va exercita dreptul de retragere în primele 14 zile calendaristice de la înscriere, respectând condițiile mai sus menționate, Furnizorul Programului/Serviciului va restitui toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea clientului în termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială la momentul înscrierii.
4.3 În cazul în care clientul (persoană fizică) a achitat Programul/Serviciul integral și dorește să se retragă înainte de începerea acestuia, însă după expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, Furnizorul va restitui jumătate din valoarea Programului/Serviciului achitat, doar în situația în care nu a fost anunțată data exactă de începere a acestuia. În cazul în care data exactă de începere a Programului/Serviciului a fost stabilită și comunicată către client, nicio sumă de bani achitată nu va putea fi restituită. Restituirea sumei se va realiza în termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeași modalitate de plata ca și cea folosită pentru tranzacția inițială la momentul înscrierii.
4.4 În cazul în care clientul (persoană fizică) a achitat avansul (prima rată) și dorește să se retragă înainte de începerea Programului/Serviciului, însă după expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, nicio sumă de bani achitată nu va putea fi restituită.
4.5 Persoanele juridice nu beneficiaza de dreptul de retragere.
4.6 În situația neprezentării la program sau a întreruperii frecventării acestuia din motive imputabile clientului, suma achitată nu se restituie, indiferent de modalitatea de plată (în rate sau integral).
4.7 Pentru modalitățile de plată prin card în rate fixe lunare, fără dobandă și fără comision, parteneriatele cu băncile nu permit restituirea sumei achitate în cazul întreruperii Programului/Serviciului, din motive imputabile clientului.
4.8 Exercitarea dreptului de retragere, respectând condițiile mai sus menționate, se poate face prin folosirea formularului de retragere pus la dispoziție de către Firmă, la cerere.
4.9 Plata în rate fixe, fără dobandă și fără comision, este considerata tot o plată în rate.
4.10 Clientul declară că este înscris în grupa pentru care a completat formularul de înscriere. Furnizorul informează clientul că transferul la o alta grupă, cu un alt orar față de cel pentru care s-a înscris nu este posibil.
4.11 Furnizorul își rezervă dreptul de a verifica în orice moment modalitatea în care sunt efectuate solicitările de înscriere și dreptul de a nu da curs solicitărilor, de a anula înscrierea, sau de a exclude definitiv din rândul clienților persoanele care, prin comportamentul fraudulos, ilicit, violent (verbal sau fizic), abuziv, sau de altă natură, afectează bunul mers al activitații Firmei sau derularea în condiții optime a Programelor/Serviciilor organizate de aceasta.

5. Durata contractului
Contractul intra în vigoare la data completării formularului de înscriere și achitarea avansului, producând efecte până la îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor contractuale.

6. Prețul și modalități de plată

6.1 Costul Programului/Serviciului: prețul total al activităților și serviciilor prestate de către Furnizor.
6.2 Toate prețurile afișate pe Site sunt in Lei (RON).
6.3 Valoarea TVA este 0 (zero), Firma nu este plătitoare de TVA.
6.4 Prețul exprimat este per persoană sau per bucată, în funcție de caz.
6.5 Costul Programului/Serviciului, precum și modalitățile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părților, prin acte adiționale.
6.6 Plata se poate realiza:
– online cu card, prin procesatorul de plăți Netopia;
– la una din locațiile Firmei cu numerar sau card;
– prin depunere de numerar la Banca Transilvania în conturile Firmei. Veți primi pe adresa de e-mail introdusă în formular o proformă cu suma de plată. Aceasta trebuie achitată în termenul specificat în proformă pentru rezervarea locului la Programul/Serviciul dorit. Nu este necesar să ne trimiteți dovada plății;
– plata prin transfer bancar (ordin de plată). Veți primi pe adresa de e-mail introdusă în formular o proformă cu suma de plată. Aceasta trebuie achitată în termenul specificat în proformă pentru rezervarea locului la programul dorit. Nu este necesar să ne trimiteți dovada plății.
Pot exista și reduceri suplimentare. Ele pot fi afectate în cazul existenței unor campanii sau promoții anunțate pe Site sau prin intermediul altor platforme utilizate de Firmă (Newsletter, SMS, Facebook, Instagram etc).
Tipuri de plată:
– plata integrală: se poate realiza atât la unul dintre sediile noastre, cât și prin transfer bancar sau online direct cu cardul;
– plata în rate: prima rată vă garantează înscrierea la Program/Serviciu, restul ratelor putând fi achitate pe parcurs, conform termenelor scadente; plățile se pot realiza atât la unul dintre sediile noastre, cât și prin transfer bancar sau online direct cu cardul.

7. Protecția datelor personale și Politica de confidențialitate

Vă rugăm să citiți Notificarea privind protecția datelor cu caracter personal pentru a afla de ce și când vă colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță și care sunt drepturile dumneavoastră, conform legii, în legătură cu o asemenea prelucrare. Documentul complet îl găsiți aici: https://sinpro.ro/info/prelucrarea-datelor/.

8. Proprietatea intelectuală

8.1 Conținutul acestui Site, sub toate aspectele, este proprietatea Firmei și/sau a partenerilor săi, iar informațiile respective pot fi sub incidența legilor interne sau internaționale de protecție a proprietății intelectuale.
8.2 Toate drepturile referitoare la proprietatea intelectuală sunt rezervate Firmei. Protecția se exercită asupra textelor, imaginilor foto/video/audio/grafice, creației artistice, precum și asupra altor elemente protejate de drepturile de autor.
8.3 Nu aveți voie (și nici nu puteți să permiteți altor persoane) să copiați, să modificați, să creați derivații, să efectuați activități de inginerie inversă, să decompilați sau să încercați în orice alt mod să extrageți codul sursă al Site-ului.

9. Utilizarea Site-ului

9.1 Firma încearcă să mențină informațiile de pe acest Site cât mai corecte, complete și actuale. Totuși, Firma nu își asumă în nici un fel răspunderea pentru eventualele inadvertențe legate de descrierea Programelor, Serviciilor, Documentelor și altor caracteristici de orice natură ale Programelor, Produselor și Serviciilor de pe Site și nu garantează că informațiile sunt corecte, complete, actuale, de încredere ori fără erori.
9.2 Ați luat cunoștință de faptul că toate informațiile (cum ar fi fișiere de date, texte, aplicații software și alte imagini foto/video/audio/grafice) la care aveți acces ca fiind parte din Programele și Serviciile sau prin utilizarea Programelor sau Serviciilor sunt doar răspunderea persoanei de la care originează conținutul respectiv.
9.3 Sunteți de acord că sunteți singura persoană responsabilă (iar Firma nu are nicio responsabilitate față de dumneavoastră sau față de terți) pentru orice conținut pe care il creați, transmiteți sau postați atunci când utilizați Programele sau Serviciile și pentru consecințele acțiunilor dumneavoastră (inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care îl poate suferi Firma sau terții).
9.4 Vizitatorul/utilizatorul înțelege și este de acord să folosească Site-ul numai în scopuri legale. Vizitatorul/utilizatorul se obligă să folosească acest Site fără a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație, programe, imagini foto/video/audio/grafice, produse sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui Site. Vizitatorul/utilizatorul se obligă, de asemenea, să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească acest Site pentru a primi sau transmite materiale care contravin oricarei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, amenințătoare, agresivă, defaimătoare.
9.5 Sunteți de acord să nu accesați (sau să nu încercați să accesați) nici unul dintre Programe sau Servicii prin alte mijloace decât interfața oferită de Firmă, cu excepția cazului în care vi s-a permis în mod specific să faceți acest lucru în cadrul unui contract separat cu Firma.
9.6 Sunteti de acord să nu întreprindeți nicio activitate care interferează sau afectează Programele sau Serviciile Firmei.
9.7 În calitate de vizitator/utilizator al acestui Site puteți vizita, copia, tipări ori distribui informații, documente, imagini foto/video/audio/grafice publicate de Firmă prin intermediul acestui Site, cu condiția să fie pentru uz personal; să nu facă obiectul unei activități comerciale, să fie pentru scopuri informative, să menționați obligatoriu sursa (sinpro.ro), indiferent de modul de utilizare.
9.8 Cu excepția cazului în care vi se permite expres acest lucru în cadrul unui contract separat cu Firma, sunteți de acord să nu reproduceți, să nu duplicați, să nu copiați, să nu vindeți, să nu comercializați, să nu âmprumutați sau să nu revindeți Programele sau Serviciile oferite, în nici un scop.
9.9 Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil (iar Firma nu are nici o responsabilitate față de dumneavoastră sau față de terți) pentru orice încălcare a obligațiilor dumneavoastră prevazute în Termenii și Condițiile prezentate aici și pentru orice consecințe, inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi Firma, care pot apărea în urma unei asemenea încălcări.
9.10 Firma nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații etc) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe Site sau a nefuncționării sau funcționării necorespunzatoare a acestui Site. Plata tuturor cheltuielilor adiționale legate de folosirea Siteului (inclusiv servicii telefonice și/sau de internet) intră în sarcina vizitatorului/utilizatorului.
9.11 Dumneavoastră vă păstrați drepturile de autor și orice alte drepturi pe care le dețineți deja asupra conținutului pe care îl trimiteți, postați sau expuneți în cadrul sau prin intermediul Programelor sau Serviciilor. Prin trimiterea, postarea sau expunerea unui conținut, dumneavoastră acordați Firmei o licență perpetuă, irevocabilă, universală, fără redevență și neexclusivă de a reproduce, adapta, modifica, translata, publica, transmite public, a dezvălui public si de a distribui orice conținut pe care îl transmiteți, postați sau expuneți în cadrul sau prin intermediul Programelor sau Serviciilor. Această licență are singurul scop de a permite Firmei să expună, să distribuie și să promoveze Programele sau Serviciile și poate fi revocată pentru anumite Programe sau Servicii.
9.12 Sunteți de acord ca această licență include dreptul Firmei de a pune acest conținut la dispoziția altor firme, organizații sau persoane fizice cărora Firma le furnizează servicii, și de a utiliza acest conținut în legătură cu furnizarea acestor programe sau servicii.
9.13 Ați luat cunoștință de faptul că Firma, în executarea operațiunilor tehnice necesare pentru furnizarea de Programe sau Servicii către utilizatori, poate transmite sau distribui conținutul dumneavoastră către diverse rețele publice și diverse mijloace media și poate opera modificările necesare asupra conținutului dumneavoastră astfel încât acesta să se conformeze și să se adapteze la cerințele tehnice ale rețelelor, aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legătură. Acceptați astfel faptul că această licență îi va permite Firmei să făcă aceste operațiuni.
9.14 Confirmați și garantați față de Firmă că dețineti toate drepturile, puterile și autoritatea în vederea acordării licenței sus menționate.

10. Răspunderea părților

10.1 Niciuna dintre Părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea la timp sau îndeplinirea inadecvată, parțială sau totală, a obligațiilor sale, dacă o astfel de neîndeplinire la timp sau îndeplinire inadecvată a fost cauzată din motive de forță majoră.
10.2 În cazul în care Beneficiarul nu poate continua sau finaliza Programul/Serviciul din motive de forță majoră, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de Furnizor în executarea contractului, dar nu mai putin de 30% din costul Programului/Serviciului.
10.3 În cazul în care Beneficiarul nu continuă sau nu finalizează Programul/Serviciul din motive imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul să solicite restituirea sumelor achitate Furnizorului. În aceasta situatie, Furnizorul are dreptul să solicite plata de către Beneficiar a sumelor restante.
10.4 Beneficiarul nu are dreptul să solicite continuarea Programului/Serviciului într-o altă perioadă decât cea stabilită, sau cu o altă grupă, decât cu acordul expres al Furnizorului.
10.5 Furnizorul răspunde pentru Programele și Serviciile prestate în conformitate cu prezentul document.
10.6 În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile din condițiile specifice de desfășurare a Programului, Furnizorul își rezervă dreptul, după caz, de a sancționa și a întrerupe participarea la Program/Serviciu a Beneficiarului, păstrând suma achitată până în acel moment de către acesta cu titlu de despăgubiri, notificând Beneficiarul.
10.7 În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplineste obligațiile de plată în condițiile și la termenele stabilite, Furnizorul își rezervă dreptul de a întrerupe participarea Beneficiarului la Program/Serviciu, până la achitarea integrală a sumelor restante la plată.

11. Forța majoră

11.1 Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul document. Prin forță majoră se întelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică parțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
11.2 Pe perioada forței majore invocate, toate termenele se suspendă.
11.3 Doar dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe.
11.4 Partea care invocă forța majoră va comunica în scris celeilalte părți dovada intervenirii cazului de forță majoră.

12. Litigii

12.1 În caz de litigii sau neînțelegeri privind prezentul contract, clauzele acestuia vor fi interpretate și soluționate conform legislației din România.
12.2 Părțile convin să depună toate diligențele pentru a soluționa pe cale amiabilă orice neînțelegere sau diferend privind prezentul contract în termen de cel mult 30 zile de la data la care s-a primit notificarea privind existența acesteia. Dacă termenul de 30 de zile trece fără ca situația problematică să fie remediată, toate neînțelegerile sau litigiile privind prezentul contract vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente de pe raza județului unde Firma își are sediul social.

13. Notificări
Orice notificare va fi adresată în scris folosind pagina de contact https://sinpro.ro/contact.

14. Reclamații

14.1 Orice reclamație sau solicitare de informații va fi adresată de către Beneficiar în scris folosind datele de contact ale Furnizorului.
14.2 Furnizorul va analiza reclamațiile sau solicitările supuse atenției de către Beneficiar, iar în cazul în care nemulțumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, Furnizorul va depune toate eforturile necesare în vederea identificării unei soluții satisfăcătoare.
14.3 În cazul în care nemulțumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, dacă această situație nu este imputabilă Beneficiarului, Furnizorul va proceda la remedierea Programului sau Serviciului său, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, la restituirea contravalorii Programului sau Serviciului prestat, în termen de maximum 30 de zile din momentul când Furnizorul a constatat deficiențele Programului sau Serviciului prestat.
14.4 În situația în care Furnizorul va proceda la remedierea Programului sau Serviciului prestat, acesta va avea aceleași obligații pentru Programul sau Serviciul remediat ca și pentru Programul sau Serviciul prestat inițial.
14.5 Furnizorul va răspunde reclamațiilor sau solicitărilor primite în legătură cu serviciul prestat, într-un termen ce nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora.

15. Dispoziții finale

15.1 Dispozițiile prezentului document se completează cu prevederile legale aplicabile în materie și cu cele ale Codului Civil.
15.2 Termenii și Condițiile reprezintă un acord juridic dintre dumneavoastră și Firmă și guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Programelor sau Serviciilor (însă cu excepția Programelor sau Serviciilor pe care Firma vi le ofera în cadrul unui contract scris separat), și înlocuiește complet orice aranjamente anterioare dintre dumneavoastră și Firmă în privința Programelor sau Serviciilor.
15.3 Sunteți de acord că, dacă Firma nu exercită sau nu pune în aplicare un drept legal sau o compensație legală cuprins(ă) în acești Termeni și Condiții (sau de care beneficiază Firma conform oricarei legislații aplicabile), acest lucru să nu fie considerat ca o renunțare formală la drepturile Firmei și că drepturile sau compensațiile respective vor fi în continuare la dispoziția Firmei.
15.4 În cazul în care una din clauzele prezentului contract se perimă, contravine legii sau devine inoperantă ca urmare a aplicării unei decizii executive, legislative, judiciare sau a altor decrete sau decizii publice, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale, care rămân în vigoare și produc efecte juridice. Părțile pot conveni înlocuirea clauzei inoperante cu una care să producă efecte juridice prin act adițional semnat de reprezentanții ambelor părți.
15.5 Termenii și Condițiile și relația dumneavoastră cu Firma prevazută în acești Termeni și Condiții, vor fi guvernate de legislația română. Dumneavoastră și Firma sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din România pentru soluționarea oricărei dispute juridice care poate aparea din acesți Termeni și Condiții. Cu toate acestea, sunteți de acord ca Firma să aibă dreptul de a solicita remedii bazate pe injoncțiuni (sau o formă echivalentă a unui demers juridic urgent) în orice jurisdicție.

16. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

16.1 Firma poate modifica, revizui, îmbunătați sau intrerupe furnizarea de informații, produse, programe sau servicii prezentate pe acest Site sau oricare din documentele incluse pe acest Site, fără a informa în prealabil în acest sens. Firma își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, completa, actualiza, șterge – în totalitate sau parțial acești Termeni și Condiții fără un anunt prealabil. Aceste modificări intra în vigoare în momentul în care sunt publicate pe Site și se consideră a fi acceptate de Vizitator/utilizator prin folosirea în continuare a acestui Site.
16.2 Prin utilizarea efectivă a Programelor sau Serviciilor se consideră că ați citit, înteles și acceptat prezenții Termeni și Condiții. Totodată, confirmați și acceptați faptul că Firma va considera utilizarea de către dumneavoastră a Programelor sau Serviciilor ca o acceptare a Termenilor și Condițiilor începând cu momentul respectiv.
16.3 Nu puteți utiliza Programele sau Serviciile și nu puteți accepta Termenii și Condițiile dacă nu aveți vârsta legal aceptabilă pentru încheierea unui contract cu Firma, sau sunteți o persoană căreia i s-a interzis primirea de Programe sau Servicii, conform legislației române.

În cazul în care aveți alte întrebări legate de orice aspect ce are legătură cu activitatea Firmei și a acestui Site vă rugăm să ne contactați folosind datele noastre de contact de pe pagina https://sinpro.ro/contact/.

Premium Edu Serv SRL (SinPRO) 2014-2021